0
Je hebt 0 artikelen in je winkelwagen

De goede doelen

De goede doelen

De Tilburgse voedselbank

De Stichting Tilburgse Voedselbank zet zich in voor huishoudens in Tilburg en omgeving, die om wat voor reden dan ook in financiële problemen zijn gekomen en daardoor geen voedsel meer kunnen kopen.

Voedsel dat niet meer verkocht wordt maar nog wel voor consumptie geschikt is, verstrekken zij aan deze huishoudens. Deze huishoudens worden naar ons verwezen door hulpverlenende instanties en bewindvoerders. Het voedsel wordt gratis beschikbaar gesteld door supermarkten en andere leveranciers van voedsel. Wij werken uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers.

In Tilburg en omgeving leven veel mensen op of onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen deze mensen door ze tijdelijk voedselpakketten te geven. Om de klanten van de voedselbanken voldoende voedsel te kunnen geven, werken zij samen met bedrijven, instellingen en overheden. Zo zorgen ze er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedselverspilling wordt voorkomen en het milieu minder wordt belast. Het voedsel wordt door leveranciers gratis ter beschikking gesteld. Om de zelfredzaamheid van de klanten te vergroten, werken ze samen met lokale organisaties die de klanten van de voedselbank helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet altijd tijdelijk zijn.

Kernwaarden

De voedselbanken hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen:

  • Ze werken uitsluitend met vrijwilligers
  • Ze verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt
  • Ze verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
  • Ze zijn neutraal en onafhankelijk
 

Doelstellingen

  • Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen
  • Het voorkomen van verspilling van goed voedsel

Stichting Kibandaongo

Doelstelling:

Het verwerven van vermogen ten behoeve van het realiseren van concrete hulp en financiële ondersteuning van ontwikkelingsprojecten in Zuidoost-Kenia, met name in de regio Kibandaongo.

Visie:

Het Medisch centrum in Kibandaongo, Kenia, financieel en materieel zo te ondersteunen dat het Medisch centrum op een doelmatige, kwalitatieve en hygiënische wijze gerund kan worden, in de breedst mogelijke zin. En dat voor alle mensen in het gebied Kibandaongo de medische voorzieningen bereikbaar zijn. Tevens de bevolking van Kibandaongo e.o. ondersteunen bij noodzakelijke voorzieningen op arbeidsmatig en educatief gebied zodat de kwaliteit van leven verbetert.

Met het uiteindelijk doel dat wij ons kunnen terugtrekken en er een goede basis is gevormd waarop de bevolking zelfstandig verder kan ontwikkelen. Met haar doelstelling beoogt de instelling het algemeen belang te dienen.

De stichting Kibandaongo is een officiële Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

We hopen op 16 januari 2022 met u en uw gasten te mogen proosten op een succesvol nieuwjaar en een geslaagd Nieuwjaarsconcert.

Datum: 16 januari 2022
Locatie: Tilburg University
Ontvangst: 13.30 uur
Concert: 14:30 – 16:00 uur
Receptie: 16.00 – 18:30 uur

curl-right